Warsztaty dla LO w Mońkach

W dniu 16-03-2019 r. rozpoczęły się warsztaty z fizyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach. Z inicjatywą wystąpił wicedyrektor szkoły Dariusz Hryń, który postarał się o zorganizowanie finansowania dla swoich uczniów (projekt „Wymagane kompetencje”). Zajęcia obejmują spotkania w trzech blokach tematycznych:

  1. Eksperymenty fizyczne sterowane komputerem (prowadzi mgr W. Dobrogowski),
  2. Klasyczne eksperymenty fizyczne (prowadzi mgr P. Chomienia) oraz
  3. Arduino w sterowaniu obwodami prądu (prowadzi dr K. Gawryluk).

Jak widać wszystko „kręci się” wokół fizyki uczonej nowocześnie, przy pomocy komputera. Warsztaty to spotkania w soboty (w godz. 10-15) i dotyczą trzech grup uczniów, którzy przyjeżdżają do WydziałuFizyki do Kampusie UwB. Gratulujemy zaangażowania uczniów oraz dyrekcji!