Kilka uwag na temat symetrii chiralnej w fizyce wysokich energii

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-04-02 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola, Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

„Kilka uwag na temat symetrii chiralnej w fizyce wysokich energii”

Serdecznie zapraszamy

Piotr Jaranowski

Jerzy Przeszowski

 

Symetria chiralna ma swój długi rodowód w fizyce i jej nazwa pochodzi od greckiego słowa opisującego rękę ludzką. W fizyce wysokich energii ta symetria obserwowana jest najczęściej dla bezmasowych fermionów. Wtedy transformacja chiralna rozróżnia lewo-skrętne i prawo-skrętne cząstki. Obecność niezerowej masy fermionu łamie symetrię chiralną i ma duży wpływ na strukturę stanu próżni przestrzeni Focka stanów wielocząstkowych. Dla opisu symetrii chiralnej i jej łamania zostanie użyty aparat matematyczny kanonicznego kwantowania funkcjonałów liniowych rozmytych z funkcjami próbnymi klasy Schwartza.