Interfacial Phenomena in Ferromagnetic / Non-Magnetic Thin-Films

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-04-02 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. D. Atkinson Department of Physics, Durham University, Durham, UK wygłosi wykład pt:

„Interfacial Phenomena in Ferromagnetic/Non-Magnetic Thin-Films: DMI and Proximity Magnetisation; Spin Transport, Spin-Mixing Conductance and the Spin Diffusion Length”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski