Szkoła Wyzwań – Akademia Chemika, Astronoma i Newtona

W dniu 23 marzec 2019 r. w Kampusie UwB ruszyły warsztaty w ramach „Szkoły Wyzwań” – programu realizowanego przez Miasto Siemiatycze. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Siemiatycz. Finansowanie uzyskano ze środków  Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Osi priorytetowej Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0213/16-00). Wyjazdy do Kampusu UwB to jeden z punktów tego projektu (warsztaty „szyte na miarę”) skierowane do

  • Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz
  • Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.

Zajęcia dla dwóch grup uczniów (20-30 osób każda) przygotowano na Wydziale Fizyki (warsztaty Akademia Astonoma i Newtona) oraz na Wydziale Biologino-Chemicznym (Akdademia Chemika). Spotkania odbywają się w soboty (23-03, 30-03 oraz 13-04 2019 r) w godzinach 10-15. Na Wydziale Fizyki młodzież może zapoznać się z eksperymentem sterowanym komputerowo (zajęcia prowadzi mgr W. Dobrogowski) oraz z klasycznymi eksperymentami fizycznymi (mgr P. Chomienia). Powyższe zdjęcia wykonane zostały w dniu zjazdu (23 marca).

Dziękujemy za współpracę z Wydziałem Fizyki i gratulujemy zaangażowania uczniów oraz nauczycieli! Zachęcamy wszystkich pedagogów do zorganizowania podobnych zajęć dla swoich podopiecznych.