Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów.

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2019-04-16 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Tomasz Sowiński z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt:

„Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów.”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Kwantowe układy kilku ciał są powszechnie uważane za specyficzny pomost łączący precyzyjną fizykę atomową jednego, dwóch czy trzech ciał z fizyką materii skondensowanej (a także fizyką ciężkich jąder), gdzie kolektywne własności dużej liczby kwantowych cząstek są odpowiedzialne za spektakularne zjawiska, które nie mają swoich odpowiedników w świecie klasycznym. Współczesne eksperymenty nad ultra-zimnymi gazami otworzyły nowe możliwości nie tylko przygotowywania układów zawierających ścisle określoną, małą liczbę nietrywialnie skorelowanych kwantowych cząstek, ale także manipulowania ich własnościami z niespotykaną dotąd dokładnością. Badania te zainspirowały teoretyków do przeformułowania starych i postawienia nowych pytań o własności układów z mezoskopową liczbą kwantowych cząstek i sformułowania nowego spojrzenia na fundamentalne zjawiska w układach wielu ciał. Podczas seminarium dokonam krótkiego przeglądu najważniejszych wyników eksperymentalnych pojawiających się w tym kontekście i przedstawię subiektywne spojrzenie na problem powstawania skorelowanych par (par Coopera) w układzie kilku przyciągających się fermionów z perspektywy tych eksperymentów.