Profesury

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

W toku:

 dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB