Wyznaczanie globalnych parametrów kwazarów o słabych liniach emisyjnych

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2019-05-14 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr. Marcin Marculewicz (doktorant Wydziału Fizyki UwB) wygłosi wykład pt:

„Wyznaczanie globalnych parametrów kwazarów o słabych liniach emisyjnych”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Kwazary WLQ (weak emission-line quasars) są obiektami o niespotykanie słabych liniach emisyjnych. Ich własności są zupełnie inne od Lacertyd (BL Lac), ale spójne z normalnymi galaktykami aktywnym (AGN – active galactic nucleus) (Plotkin et al. 2010). Istnieje kilka wyjaśnień słabych linii emisyjnych: 1) obecność zimnego dysku akrecyjnego (Laor \& Davis 2011) lub nieefektywne tempo akrecji (Yuan \& Narayan 2004), 2) obecność gazu zwanego „shielding gas”, 3) rejon szerokich linii emisyjnych (BLR – broad emission-line region jest słabo rozbudowany (Shemmer et al. 2010) 4) aktywność WLQ dopiero się rozpoczęła (Hryniewicz et al. 2009).
Przedstawiona zostanie metoda wyznaczenia masy supermasywnej czarnej dziury obiektu SDSS J094533.99+100950.1 oparta o równania Novikov-Thorne. Nasze wyniki zostały porównane z wyznaczonymi już masami z prac (Czerny et al. 2011), (Laor \& Davis 2011). Przygotowaliśmy większe zestawienie modeli dla kolejnych kwazarów o słabych liniach emisyjnych i dla nich wyznaczyliśmy masę supermasywnej czarnej dziury oraz tempo akrecji.