Stany ściśnięte spinowo w atomowych kondensatach Bosego-Einsteina

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-05-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab.  Emilia Witkowska, prof. IF PAN (Absolwentka naszego wydziału w 2003 r. ) wygłosi wykład pt:

„Stany ściśnięte spinowo w atomowych kondensatach Bosego-Einsteina”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Podczas seminarium przedstawię charakterystykę stanów ściśniętych spinowo w kontekście spektroskopii Ramseya stosowanej w dwuskładnikowych kondensatach Bosego-Einsteina. Pokażę, że stosowanie stanów ściśniętych spinowo w spektroskopii Ramseya zwiększa precyzję pomiaru. W pierwszej części seminarium wyjaśnię  mechanizm wytwarzania stanów ściśniętych w atomowych kondensatach  Bosego-Einsteina, oraz doświadczalną metodę ich generowania i  obserwacji. Następnie omówię nietypowy schemat do dynamicznego  wytworzenia stanów ściśniętych w układzie ultra-zimnych atomów  umieszczonych w potencjale periodycznej sieci optycznej. Pokażę,  że możliwa jest stabilizacja w czasie dynamiki ściśnięcia na optymalnym poziomie z jednoczesną separacją przestrzenną atomów.