Internet rzeczy –aplikacje sterujące

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-06-04 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Cezary Walczyk (Zakład Teorii Pola, Wydział Fizyki UwB), wygłosi wykład pt:

„Internet rzeczy –aplikacje sterujące”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Na seminarium zostaną przedstawione narzędzia informatyczne, które dzięki wykorzystaniu popularnych protokołów komunikacyjnych (takich jak: Modbus, MQTT, OSC), umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji kontrolujących urządzenia IoT.