Badania dynamiki namagnesowania cienkich warstw YIG przy pomocy wektorowego analizatora sieci.

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-06-04 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Adam Krysztofik z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, wygłosi wykład pt:

„Badania dynamiki namagnesowania cienkich warstw YIG przy pomocy wektorowego analizatora sieci.”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

W prezentacji będą wykorzystane wyniki z publikacji: