Zastosowanie sondy scyntylacyjnej do pomiaru in vitro aktywności 18F-FDG we krwi

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-06-11 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Anna Ostasz- Sokolik (doktorantka Wydziału FIzyki UwB), wygłosi wykład pt:

Zastosowanie sondy scyntylacyjnej do pomiaru

in vitro aktywności 18F-FDG we krwi

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

18F-fluorodeoksyglukoza (FDG) jest najczęściej stosowanym radiofarmaceutykiem w badaniach PET. Jego biodystrybucja zależy od wielu czynników. Ocena aktywności izotopu we krwi badanych jest nieodzownym elementem określenia farmakokinetyki radioznacznika w ustroju. Aktywność właściwą krwi możemy mierzyć między innymi pobierając próbki krwi i rejestrując natężenie promieniowania emitowane przez te próbki za pomocą sondy scyntylacyjnej. Takie pomiary były przeprowadzone w grupie pacjentów biorących udział w badaniach brunatnej tkanki tłuszczowej prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z wykorzystaniem PET/MR. Wyniki otrzymane wspomnianą metodą różnią się nieznacznie od tych uzyskanych z badań PET.