Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach naukowych i artystycznych

W imieniu Pani Prorektor prof. I. Święcickiej dziekan Wydziału Fizyki zaprasza na wykład przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki, prof. dra hab. Błażeja Skocznia, który odbędzie się we wtorek 25.06 w auli Wydziału Fizyki (sala 2011) o godz. 11.00.

Tytuł wykładu to „Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach naukowych i artystycznych.

 

Prof. Błażej Skoczeń obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przewodniczącym Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, w tym trzech monografii.