Andrzej Andrejczuk

dr hab. Andrzej Andrejczuk , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1051
Telefon: 48-85-738-8165
E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2022/2023 semestr zimowy:
Środa 10:00-11:00 p.1051