Andrzej Andrejczuk

dr hab. Andrzej Andrejczuk , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1051
Telefon: 48-85-738-8165
E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl

Konsultacje:

środa, godz. 14:00-16:00, pokój 1051