Andrzej Andrejczuk

dr hab. Andrzej Andrejczuk , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1051
Telefon: 48-85-738-8165
E-mail: a.andrejczuk@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim:

Wtorek 10:00 – 12:00