Cezary Walczyk

dr Cezary Walczyk
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 2047
Telefon: 48-85-738-8199
E-mail: c.walczyk@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2021/2022 (semestr zimowy):
Wtorek: 13:00 – 14:00 p.2047