Dariusz Satuła

dr hab. Dariusz Satuła , prof. UwB
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1055
Telefon: 48-85-738-8167
E-mail: d.satula@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2020/2021 (sem. letni):

– I rok I stopień Fizyka ogólna
Środa 11:00 – 12:00