Edward Piotrowski

prof. dr hab. Edward Piotrowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 3045 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 47
E-mail: e.piotrowski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2020/2021 (semestr letni):

Czwartek 10:00 – 11:30

Po przesłaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres qmgames@gmail.com