Edward Piotrowski

prof. dr hab. Edward Piotrowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Pokój: 3045 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 47
E-mail: e.piotrowski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2021/2022 (semestr zimowy):

Piątek 12:15 – 13:15

Po przesłaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres e.piotrowski@uwb.edu.pl