Elżbieta Dzimida-Chmielewska

dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2033
Telefon: 48-85-738-8193
E-mail: edzimida@uwb.edu.pl

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2018/2019: poniedziałki 12:00-13:00, pokój 2033