Eugeniusz Miniuk

mgr inż. Eugeniusz Miniuk
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1041 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 25
E-mail: emin@uwb.edu.pl