Jan Żochowski

dr Jan Żochowski
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2048
Telefon: 48-85-738-8201
E-mail: j.zochowski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2021/2022 (sem. zimowy):

Wtorek: 15:00-17:00