Jerzy Przeszowski

dr hab. Jerzy Przeszowski , prof. UwB
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2031
Telefon: 48-85-745-7236
E-mail: j.przeszowski@uwb.edu.pl

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2018/2019: poniedziałki 16:00-17:30, pokój 2031