Jerzy Przeszowski

dr hab. Jerzy Przeszowski , prof. UwB
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2031
Telefon: 48-85-745-7236
E-mail: j.przeszowski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2020/2021:

poniedziałki: 16:00-17:30, pokój 2031