Katarzyna Rećko

dr hab. Katarzyna Rećko
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1062
Telefon: 48-85-738-8192
E-mail: k.recko@uwb.edu.pl

 

Tematyka:

1) Multiferroiki  GaFeO3 nanoukłady ceramiczne – temat rozwijany od 2011 – ferryty galowe zaliczane są do materiałów multiferroicznych z racji na posiadane własności. Materiały te są wyjątkowo atrakcyjne z punktu widzenia wielofunkcyjności, np. jako przełączniki magnetyczne, gdzie ferromagnetyzm kontrolowany jest zmiennym polem elektrycznym i vice versa lub mogą być stosowane jako nośniki danych. Synteza metodą zol-żel (SG) w tzw. modyfikacji Pechiniego pozwala otrzymywać nanoukłady hetero- i homogeniczne o symetrii rombowej i romboedrycznej (zwykle wymagającej potężnych ciśnień lub bardzo wysokich temperatur). Niektóre nanoukłady w temperaturze pokojowej porządkują opiłki żelaza.
2) Nanocząstki _Ga(x)Fe(3-x)O4 / Fe3O4 – temat rozwijany od 2015 – Nanocząstki magnetytowe o modyfikowanej powierzchni poddawane działaniu zmiennych pól magnetycznych o natężeniu 88,24 kA/m i częstotliwości 69,44 kHz są w stanie zwiększyć temperaturę ośrodka fizjologicznego o pH=7,2 w zakresie 4,7 – 6,5 0C w czasie 15 min, dlatego są cenne z punktu widzenia rozwoju badań nad hipertermią magnetyczną.

Zadania:

1) Powiązanie własności makroskopowych – termodynamicznych, mechanicznych, elektrycznych czy magnetycznych ze składem chemicznym i ułożeniem przestrzennym atomów czy cząstek danej substancji oraz z procesem technologicznym, jaki zastosowano do jej otrzymania;
2) Powiązanie ułożenia przestrzennego atomów w powtarzalnym elemencie komórki elementarnej ciała stałego z oddziaływaniem magnetycznym sąsiadujących asferycznych atomów. Badanie wpływu symetrii układu i otoczenia najbliższych sąsiadów na rozkład namagnesowania atomów żelaza w perowskitach lantanowców oraz metali d-elektronowych.

Dydaktyka:

Terminy konsultacji rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy:

Poniedziałek: 11:00- 12:00