Krystyna Perzyńska

dr Krystyna Perzyńska
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: k.perzynska@uwb.edu.pl

Konsultacje:

w semetrze letnim 2018/19: piątki 12:00, pokój 1065