Łukasz Łabieniec

mgr Łukasz Łabieniec
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1059
Telefon: 85 738 8169
E-mail: l.labieniec@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Konsultacje w roku akademickim 2022/23 (semestr zimowy):

Poniedziałek 10:00-11:00

Czwartek 10:00-11:00