Marek Kisielewski

dr hab. Marek Kisielewski , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1024
Telefon: 48 85 738 8176
E-mail: kisiel@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): piątki 10:00-12:00, p. 1024.