Maria Biernacka

mgr inż. Maria Biernacka
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Pokój: 1065
Telefon: 48-85-738-8172
E-mail: maria.biernacka@uwb.edu.pl

Konsultacje:

piątki, godz. 10:00-12:00, pokój 1065