Marian Stanisław Uba

dr hab. Marian Stanisław Uba , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1039 (budynek Wydziału Matematyki )
Telefon: 85 738 83 24
E-mail: uba@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2021/2022 (sem. zimowy):

14:00 – 15:30 pok. 1039 (budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki)