Michał Spaliński

prof. dr hab. Michał Spaliński
Pracownia Teorii Pola
Pokój: 2035
Telefon: 48-85-738-8194
E-mail: m.spalinski@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2017/18, sem. zimowy): środy 11:00-12:00, p. 2035.