Mirosław Brewczyk

prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych
Pokój: 2046
Telefon: 48-85-745-7261
E-mail: m.brewczyk@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Termin konsultacji 2021/2022 (sem. zimowy):

wtorek: 18:00 -19:00