Piotr Jaranowski

prof. dr hab. Piotr Jaranowski
Pracownia Astronomii i Astrofizyki
Pokój: 2039
Telefon: 48-85-745-7263
E-mail: p.jaranowski@uwb.edu.pl
Strona WWW: http://alpha.uwb.edu.pl/pio/main.html

Dydaktyka:

Terminy konsultacji:

Astronomia/Wstęp do astronomii (zajęcia łączone: II rok I stopnia fizyki medycznej
+ II rok I stopnia fizyki gier komputerowych i robotów): czwartek 13:45–14:30, p. 2039.

Szczególna teoria względności (II rok I stopnia fizyki ogólnej): piątek 12:45–13:30, p. 2039