Ryszard Gieniusz

dr hab. Ryszard Gieniusz , prof. UwB
Katedra Fizyki Magnetyków
Pokój: 1020
Telefon: 48-85-738-8182
E-mail: gieniusz@uwb.edu.pl

Dydaktyka:

Terminy konsultacji (2018/19, sem. zimowy): poniedziałki 10:00-12:00, p. 1020.