Encoder do silników DC – pracujemy…

Panu Kamilowi udało się zbudować układ, który w podłączeniu z processingiem produkuje takie obrazki:zad4 zad3 zad2 zad1

Widzimy tu dwie krzywe, ale to właśnie ta biała pochodzi z omawianego encodera. Teraz „trzeba tylko” opracować algorytmiczną metodę zliczania pików w danym okresie czasowym, a następnie przełożyć to na faktyczne obroty koła… Prace w toku…

Przy okazji: ta żółta krzywa pochodzi od czujki pola magnetycznego – dzięki niej w późniejszym czasie można będzie przełożyć zliczone piki (białe) na faktycznie wykonane obroty (żółte dwa piki odpowiadają jednemu pełnemu obrotowi).

Plik z przykładowymi danymi – do wstepnej obróbki (gnuplot, arkusz kalkulacyjny Calc…).

Posted in FiBot and tagged , , , , , , .