Program studiów: studia I-go stopnia, profil praktyczny