Programy studiów, efekty uczenia się

Programy studiów

Cykle kształcenia rozpoczęte: 1 października 2020

Specjalność: Fizyka
Specjalność: Fizyka medyczna
Specjalność: Fizyka gier komputerowych i robotów

Efekty uczenia się

 Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się

 


Cykle kształcenia rozpoczęte: 1 października 2019

Specjalność: Fizyka
Specjalność: Fizyka medyczna
Specjalność: Fizyka gier komputerowych i robotów

 


 

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia do przedmiotów prowadzonych w języku polskim
Efekty kształcenia do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

 

Informacje archiwalne