ZARYS PROGRAMU WYBORCZEGO 2016 – prof. dr hab. Jan L. Cieśliński