Dodatek: Wyniki wyborów indykacyjnych na rektora UwB