Wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki”

Wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki” jest poświęcona jest wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu (1872-1917). Postaci, która warto przybliżyć społeczeństwu, gdyż należał do tej nielicznej grupy uczonych, którzy kierowali naukę na nowe tory.

Profesor Marian Smoluchowski
Profesor Marian Smoluchowski

Na początku XX wieku informację, że materia ma strukturę ziarnista, że zbudowana jest z atomów i cząsteczek uznawano powszechnie za hipotezę, która czasem jest przydatna w rachunkach, ale nie opisuje rzeczywistości. Teorie ruchów Browna i opalescencji krytycznej opracowane przez Smoluchowskiego przyczyniły się do uznania istnienia atomów. Co więcej, x XXI wieku pracę Smoluchowskiego wciąż inspirują naukowców, gdyż jest on jednym z najczęściej cytowanych w literaturze światowej polskich uczonych.

Na wystawie można zobaczyć kopie dokumentów związanych z życiem i pracą naukową Mariana Smoluchowskiego, demonstracje układu mikroskopowego do obserwacji ruchów Browna i zestawów symulacyjnych ruchy statystyczne.

Na wystawie będzie można poznać nie tylko osiągnięcia naukowe Smoluchowskiego ale także jego prywatne pasje. Należał do pionierów narciarstwa w Polsce, a w młodości należał do czołówki alpinistów i był pierwszym zdobywcą 16 szczytów w Alpach i Dolomitach.

Wystawa została przygotowana w 2017 roku, ogłoszonym Rokiem Mariana Smoluchowskiego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, przez Muzeum UJ oraz Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Wystawa jest umieszczona w Sali 1002 Feniks w Uniwersyteckim Centrum Kultury (UCK) na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku do 18 Marca 2018r.

Zwiedzanie po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Osoba kontaktowa: Zbigniew Kurant: 085-738-8183

Czas trwania: 30 minut