Wykład PTF: Dysonans poznawczy i segregacja gender

W sobotę, 20 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w sali 2011 przy ul. K. Ciołkowskiego 1L

prof. Krzysztof Kułakowski
z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie
wygłosi wykład pt.
Dysonans poznawczy i segregacja gender 

Mamy tendencję do dzielenia otaczających nas ludzi na przyjaciół i wrogów. Ta tendencja sprzężona z usuwaniem dysonansu poznawczego prowadzi do tzw. równowagi Heidera. Zamierzam pokazać działanie opisujących ten proces równań modelowych, oraz ich zastosowanie w badaniu segregacji otoczenia ze względu na płeć.

Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski kieruje Zespołem Układów Złożonych działającym w ramach Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Zajmuje się interdyscyplinarnymi zastosowaniami technik komputerowych i metod obliczeniowych. Zagadnienia związane z socjologią są jednym z pól tych zastosowań. Narzędzi badawczych dostarcza fizyka statystyczna, dynamika nieliniowa i teoria gier.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!
Zarząd OB PTF