Fizyka medyczna – studia I-go stopnia w języku angielskim