Fizyka gier komputerowych i robotów – studia I-go stopnia