Wykłady PTF: Fizyka w Gwiezdnych Wojnach

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 11 stycznia 2020 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
Dr Witold Zawadzki
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
wygłosi wykład pt.
Fizyka w Gwiezdnych Wojnach

 

Fantastyczny świat przedstawiony w „Gwiezdnych Wojnach” jest pełen niezwykłych technologii i urządzeń, o których dzisiaj można tylko pomarzyć: unoszące się w powietrzu pojazdy, podróże w hiperprzestrzeni, miecze świetlne, supermocne lasery. Wiele z tych koncepcji uznaje się obecnie za sprzeczne z prawami fizyki. Niektóre natomiast, choć dzisiaj niewykonalne, wydają się możliwe
do realizacji. Podczas wykładu dokonamy analizy świata „Gwiezdnych Wojen” pod kątem zgodności z prawami fizyki.

Dr Witold Zawadzki – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, popularyzator i dydaktyk fizyki. W Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki UJ zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy „strzela z lasera w plazmę”. Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową. Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, organizuje Konkurs Fizyczny „Lwiątko”.Jest współredaktorem czasopism „Foton” i „Neutrino”. Poza tym interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką..

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!
Zarząd OB PTF