Prof. Andrzej Maziewski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski z Wydziału Fizyki UwB otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został uhonorowany za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz promowanie polskiej myśli naukowej na świecie. Odznaczenie wręczyła mu minister Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski jest związany z największą podlaską uczelnią od czterdziestu lat. Kieruje Katedrą Fizyki Magnetyków, jest także jej założycielem. Zajmuje się m.in. badaniami właściwości magnetycznych i magnetooptycznych różnych materiałów (zwłaszcza cienkich warstw oraz nanostruktur). W obszarze jego zainteresowań jest też rozwój magnetooptycznej magnetometrii wspieranej cyfrową analizą obrazów. W swoim dorobku (jako autor i współautor) ma blisko 200 publikacji z dziedziny magnetyzmu przygotowanych w szerokiej współpracy międzynarodowej i opublikowanych w prestiżowych czasopismach zagranicznych.

Kierował projektami realizowanymi w ramach grantów badawczych, promotorskich i aparaturowych o łącznej wartości kilkunastu mln zł (dzięki temu na UwB powstały m.in. nowoczesne laboratoria do badań ultraszybkich procesów oraz magnetycznych nanostruktur, będące istotną częścią Krajowego Centrum Nanofizyki i Spintroniki – SPINLAB). Uczestniczył w kilku międzynarodowych projektach naukowych.

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski pełnił funkcję prorektora UwB ds. nauki (1998-1999) oraz dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej (2005-2007). Jest członkiem Komitetu Fizyki PAN. Profesor jest również zaangażowany w akcje popularyzujące fizykę. Przez 10 lat (do 2004 r.) pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zorganizował i wyposażył ze środków zewnętrznych Regionalne Laboratorium Komputerowe do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych wykorzystywane przez studentów oraz młodzież szkolną.

Więcej informacji o prof. Andrzeju Maziewskim.

Relacja z uroczystości: https://www.prezydent.pl

Fot. Igor Smirnow / KPRP, źródło – Kancelaria Prezydenta RP