Wykłady PTF: Toroidalne obiekty wokół czarnych dziur

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 7 marca 2020 roku o godz. 11.00

w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L

Dr hab. Andrzej Odrzywołek

z Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ w Krakowie

wygłosi wykład pt.

Toroidalne obiekty wokół czarnych dziur

Zderzenia gwiazd neutronowych prowadzą do emisji fal grawitacyjnych, powstania rotującej czarnej dziury, a w konsekwencji krótkich rozbłysków gamma. Część materii neutronowej pozostaje na orbicie tworząc toroidalny, rotujący relatywistycznie i niemal stacjonarny ,,dysk’’ o zadziwiających własnościach.  Wykład przybliży zagadnienia związane z numerycznymi obliczeniami struktury takich obiektów wykonywane w ramach pełnej Ogólnej Teorii Względności. Przybliżone będą ich konsekwencje dla zrozumienia struktury zakrzywionej czasoprzestrzeni, fundamentalnych procesów astrofizyki (akrecja, pochodzenie najcięższych pierwiastków) oraz futurystycznych źródeł energii.

Dr hab. Andrzej Odrzywołek pracuje w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach grupy zajmuje się numerycznymi obliczeniami w astrofizyce, m. in. OTW i supernowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rotacji. Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Jest Sekretarzem Komisji Astrofizyki PAU oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!
Zarząd OB PTF