Ważne informacje odnośnie rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Nowy rok akademicki 2020\2021 na Wydziale Fizyki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie wydziałowej https://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=4495, systemie USOS oraz na tablicy ogłoszeń (przed dziekanatem).

Zajęcia na Wydziale Fizyki będą odbywały się dla wszystkich roczników w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z rekomendacjami JM Rektora UwB (link).

 Inauguracja nowego roku akademickiego 2020\2021 na Wydziale Fizyki odbędzie się 5 października 2020 o godzinie 14:00 w sali 2011 (aula).

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do studentów 1 roku, I i II stopnia, władz rektorskich, dziekańskich, pracowników dziekanatu, biblioteki, opiekunów I roku i zaproszonych osób. Ze względu na ograniczenia bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19, liczba miejsc jest ograniczona.

Tego dnia zajęcia pozostałych lat studiów odbywają się zgodnie z planem zajęć, tzn., że termin inauguracji nie będzie objęty „godzinami dziekańskimi”.

W związku w powyższym, zajęcia z Wstępu do Matematyki dla 1 roku, studiów I stopnia i zajęcia z Mechaniki kwantowej dla 1 roku, studiów II stopnia zaczną się dopiero po zakończeniu inauguracji.

Serdecznie zapraszamy

 Zespół Dziekański