Zarząd

Aktualny skład Zarządu PTF o/Białystok:

Z Zarządem współpracują:

Komisja Rewizyjna: