Fizyka – studia I-go stopnia (obecny 3 rok w roku akademickim 2018/2019)