Materiały topologiczne

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 19 listopada 2016 roku o godz. 11.00

w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L

 

Profesor Tomasz Story

z Instytutu Fizyki PAN

wygłosi wykład pt.

Materiały topologiczne

        Zastosowanie metod topologicznych do analizy właściwości fizycznych kryształów, uhonorowane tegoroczną Nagrodą Nobla, przyczyniło się także do odkrycia nowej klasy materiałów kwantowych – izolatorów topologicznych. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu miejsca materiałów topologicznych pośród dobrze znanych metali, półmetali, półprzewodników i izolatorów, a także odpowiedzi na pytanie: czy mamy do czynienia tylko z ciekawostką fizyczną czy też z materiałami nowej elektroniki?

Prof. dr hab. Tomasz Story jest kierownikiem Oddziału Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Specjalizuje się w fizyce materii skondensowanej, a w szczególności półprzewodnikach magnetycznych, termoelektrykach i izolatorach topologicznych. Wypromował sześciu doktorów nauk fizycznych. Opublikował ponad 180 szeroko cytowanych prac naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF