Wykład PTF: Czy małe dawki promieniowania są szkodliwe?

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 11 marca 2017 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
Profesor dr hab. Eugeniusz Żukowski
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
wygłosi wykład pt.
Czy małe dawki promieniowania
są szkodliwe?

Żyjemy w naturalnym środowisku lekko promieniotwórczym. O ile mamy niezbite dowody o zgubnych skutkach dużych dawek promieniowania jonizującego, to brak jest jednoznacznych stwierdzeń o skutkach zdrowotnych dawek niewielkich. Podczas wykładu przytoczone zostaną przykłady korzystnego wpływu
małych dawek promieniowania jonizującego (hormeza radiacyjna) na organizmy żywe wraz z próbą uzasadnienia tej hipotezy.
Prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski od ponad 40 związany jest z fizyką na obecnym Uniwersytecie w Białymstoku. Przez 8 lat był dziekanem Wydziału Fizyki. Specjalizuje się w fizyce materii skondensowanej, a w szczególności w zastosowaniu metod jądrowych w badaniu własności elektronowych ciał stałych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF