Wykład PTF: Czy świat odbity w lustrze różni się od świata realnego?

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 29 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
prof. dr hab. Ryszard Łaźny
z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
wygłosi wykład pt.
Czy świat odbity w lustrze różni się od świata
realnego?

      Zobaczymy, że tytułowe pytanie odnosi się do ważnego zjawiska w przyrodzie – chiralności, czyli własności obiektów, które różnią się od swych odbić lustrzanych. Zjawisko chiralności ma znaczenie w nauce i praktyce – od matematyki, poprzez fizykę, chemię – do biologii. Pokażemy, że chiralność jest istotna w farmacji, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, a nawet ma znaczenie dla powstania życia na Ziemi.

  Prof. dr hab. Ryszard Łaźny jest kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku i członkiem prezydium Komisji Nauk Fizycznych i Chemicznych PAN – oddział w Olsztynie i Białymstoku. Zajmuje się badaniami metodologicznymi z zakresu syntezy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem syntezy czystych enancjomerycznie związków chiralnych
(EPC), a także zastosowaniami i syntezą związków azotu.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF