Wykład PTF: Węzły w teorii i praktyce

W sobotę 3 czerwca 2017 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
dr hab. Piotr Sułkowski
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
wygłosi wykład pt.
Węzły w teorii i praktyce

      Teoria węzłów jest działem matematyki poświęconym, jak sama nazwa wskazuje, badaniu własności węzłów – takich jakie można zawiązać na kawałku sznurka. Węzły są nie tylko interesującymi matematycznymi bytami, ale też realnymi obiektami, odgrywającymi istotną rolę w rzeczywistym świecie – dlatego ich badanie jest niezmiernie ważne. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe własności węzłów, ich związki z mechaniką kwantową, a także ich rola w biofizyce.

      Dr hab. Piotr Sułkowski zajmuje się fizyką teoretyczną, w szczególności matematycznymi aspektami teorii strun i kwantowej teorii pola; prowadzi też badania z zakresu biofizyki. Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem California Institute of Technology (USA); prowadził badania m.in. także na Harvardzie, Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Bonn. Laureat grantu ERC Starting Grant – najbardziej prestiżowego grant naukowego Unii Europejskiej. Zajmuje się też popularyzacją nauki, m.in. prowadzi portal internetowy „Zapytaj fizyka”.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF