Dzień Otwarty Wydziału Fizyki

Dzień Otwarty Wydziału Fizyki

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na Dzień Otwarty Wydziału Fizyki UwB, który odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 roku. Dzień Otwarty rozpocznie się o godz. 11:00 w auli Wydziału Fizyki (sala 2011) wykładem, zorganizowanym w ramach Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zatytułowanym Węzły w teorii i praktyce i wygłoszonym przez dra hab. Piotra Sułkowskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, około godziny 12:15, prodziekan Wydziału Fizyki dr hab. Marek Nikołajuk przedstawi 10-minutową prezentację naszego Wydziału. Po prezentacji nastąpi główna część Dnia Otwartego, w której proponujemy (po ewentualnym podziale zainteresowanych na mniejsze grupy) zwiedzanie naszych laboratoriów i pracowni. Dostępne będą:

  • pracownie Zakładu Fizyki Magnetyków, w tym także eksperyment sterowany przez sieć internetową,
  • Wydziałowe Centrum Obliczeniowe,
  • Pracownia Badań Strukturalnych,
  • Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej,
  • Laboratorium Fizyki Zagrożeń Środowiska.

Koniec Dnia Otwartego nastąpi około godziny 14:00. Nie przegap tej okazji! Zapraszamy zarówno indywidualnie, jak i grupowo.